De wolkenkrabbende stad

UITDAGING VOOR GROEP 3-4

Bouw van tekenpotloden en zachte speelklei een stad met twee zo hoog mogelijke wolkenkrabbers.

Op de wedstrijddag bouwen de kinderen met potloden en zachte klei in 20 minuten twee zo hoog mogelijke wolkenkrabbers. De hoogtes van de wolkenkrabbers worden bij elkaar opgeteld. Het team met de wolkenkrabbers die gezamenlijk het hoogste zijn wint.

 

Lees de paragraaf ‘Wat mag wel en wat mag niet?’ in het grijze blokje op pagina 4 van de wedstrijdbrief voor de voorwaarden waaraan de twee wolkenkrabbers moeten voldoen.

DOEL

De kinderen doen ideeën op over constructie, versterken hun ruimtelijk inzicht, leren over krachten en sterke vormen bij constructie, leren een technisch ontwerp uit te voeren en oefenen technische creativiteit. Zij kunnen experimenteren met het leggen van verbindingen, het sterk maken van verbindingen en de stabiliteit van hun bouwsel. De leerkracht helpt de kinderen een werkende oplossing te vinden door het stellen van vragen, houdt de beperkende voorwaarden van de wedstrijd in de gaten en stuurt zo nodig bij.

De leerkracht kan de opdracht in context zetten door te verwijzen naar bestaande bekende hoge wolkenkrabbers in Nederland of in het buitenland, maar ook naar andere bouwwerken met vergelijkbare constructies zoals de Eiffeltoren of hoogspanningsmasten. Eventueel kan een verband worden gelegd met het bouwen en inrichten van een stad met hoog- en laagbouw.

Uiteraard leren de leerlingen tijdens de voorbereiding en uitvoering van de opdracht met elkaar te overleggen, samen te werken, hun ideeën te tekenen en hun leerproces en het geleerde onder woorden te brengen.

ACTIVITEITEN OP SCHOOL

Lesactiviteiten passend bij de uitdaging.

Lekker experimenteren

Laat de kinderen zoveel mogelijk zelf experimenteren met de potloden en de klei. Kun je een hoge toren bouwen zonder klei? Hoe kun je de potloden schuin of rechtop zetten? Laat ze verschillende vormen maken zoals vierkanten, driehoeken of veelhoeken. Welke vormen zijn het sterkste? Welke vormen blijven het beste intact als je er op duwt? Welke vormen zijn het makkelijkst te maken? Hoe gebruik je de klei zo slim mogelijk om de wolkenkrabber zo hoog mogelijk te maken. Is het handig alle potloden even lang te houden? Of kun je hoger komen als je ze doormidden zaagt? Hoe kun je ervoor zorgen dat de wolkenkrabbers een plat dak hebben? Hoe ziet een plattegrond van een stad er uit? Hoe zorg je ervoor dat de twee wolkenkrabbers elkaar niet raken?

Klopt alles en kunnen we winnen?

Zorg ervoor dat de kinderen goed begrijpen aan welke voorwaarden de wolkenkrabbers moeten voldoen tijdens de wedstrijd, maar laat ze zelf bepalen welke oplossingen ze het beste vinden en welke strategie ze gaan toepassen tijdens de wedstrijd.

Wat hebben we allemaal gedaan?

Laat de kinderen een papieren poster maken waaruit blijkt welke activiteiten ze tijdens de voorbereidende lessen hebben ondernomen. Welke dingen hebben ze uitgeprobeerd? Wat werkte wel en wat werkte niet? Welke vragen hebben ze gesteld? Welke oplossingen werden door de leerlingen aangedragen? Wat hebben ze geleerd? Kunnen ze dat ook uitleggen? Het posterverslag kan een goed hulpmiddel zijn om met de leerlingen te reflecteren op hun leerproces en dat zal de jury dan ook tijdens de wedstrijd doen.

Hoe vertellen we het de jury?

Oefen zo nodig met de kinderen hoe zij op de wedstrijddag een gesprekje kunnen voeren met de jury. Hoe leggen zij de poster aan de jury uit? Hoe leggen zij uit wat ze op school hebben gedaan en wat zij hebben geleerd? Bedenk samen welke vragen de jury zou kunnen stellen? Oefen met de kinderen ook de wedstrijdsituatie, waarbij zij tijdens het uitvoeren van de opdracht geen beroep kunnen doen op de begeleiders.

MATERIALEN OP SCHOOL

Gewone houten potloden met verschillende lengte en dikte, ronde potloden en hoekige potloden. Zachte speel- of knutselklei. Een papieren grondplaat om de wolkenkrabbers op te bouwen.

Potloden
image025SUCCES!

Techniek Toernooi® 2016/2017

©Copyright: Nederlandse Natuurkundige Vereniging en Stichting Techniekpromotie

Advertenties