Bedankt!

Het Techniek Toernooi Noord-Holland kan niet zonder enthousiaste deelnemers, de inzet van vele vrijwilligers en de financiele steun van onze sponsoren.

Vrijwilligers bedankt!

Wij danken daarom van harte de vele vrijwilligers in de voorbereiding en organisatie van het toernooi en de vrijwilligers van de Techniekmarkt: de leerlingen van het Van der Mey College en hun begeleider, de OTIB medewerkers en de studenten van de Natuurkundekermis van de Universiteit van Amsterdam. Onze dank gaat ook uit naar de vele iPabo studenten en de leden van de jury, die allemaal tijd voor het toernooi vrijmaken.

Sponsors bedankt!

Het Koninklijke Genootschap Physica in Alkmaar bedanken we van harte voor het beschikbaarstellen van de Aanmoedigingsprijs. De firma Opitec danken wij voor de bijdrage in natura. En uiteraard danken wij ook onze hoofdsponsor, de Gemeente Alkmaar, die het toernooi niet alleen financieel steunt, maar ook met de zichtbare aanwezigheid van wethouder Elly Konijn het belang van goed techniekonderwijs op de basisscholen uitdraagt.

iPabo bedankt!

Hogeschool iPabo in Alkmaar bedanken wij voor hun voortreffelijk gastheerschap zowel bij de voorbereiding als in de uitvoering van het toernooi.

Partners bedankt!

Wij danken de Stichting Techniekpromotie en de Nederlandse Natuurkundige Vereniging voor de centrale ondersteuning en administratie en het leveren van uitdagende opdrachten en ondersteunend lesmateriaal.

Deelnemers bedankt!

En last, but not least bedanken wij de leerlingen en hun leerkrachten en begeleiders voor hun enthousiasme voor techniekonderwijs!

Sjaak Bos(iPabo), Henk Tor (iPabo) en Els de Wolf (Nederlandse Natuurkundige Vereniging), Organisatiecomité van het Techniek Toernooi Noord-Holland

 

Advertenties